หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : พิธีจบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : Admin
อ่าน : 467
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

ทางโรงเรียนขอเชิญผู้ปกครองเข้ารวมกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร

นักเรียนที่จะจบการศึกศษาในชั้นอนุบาล 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561