ชื่อ - นามสกุล :นายสรวิทย์ ศรีสังข์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :38 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 4100
Telephone :081-974963
Email :sorawit.p@hotmail.com